Tác giả Chili System

LÝ DO CHỌN GẠCH APO-THIN

APO-THIN mang tất cả những ưu điểm của công nghệ sản xuất gạch ốp lát siêu mỏng, nhẹ tại Việt Nam cùng sự tinh hoa công nghệ của các kỹ thuật người Ấn Độ. Với sự kết hợp độc đáo giữa trọng lượng, kích thước, cường độ và mẫu mã, gạch của chúng tôi đạt…

Xem thêm