Ngày 29/12/2022, Buổi lễ tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 đã được diễn ra tại Hội trường lớn tầng 2 Tòa nhà Điều hành Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty và các Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận đã tuyên dương các tập thể/cá nhân đạt giải, thông qua đó cũng thảo luận và thống nhất các hạng mục công việc chính trong định hướng phát triển năm 2023.Chủ trì Buổi lễ là: Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám Đốc và đại diện các đơn vị, bộ phận của các Công ty thành viên CTH Group.

Hàng năm, ngày 06 tháng 11 là Ngày Hội thể thao văn hóa truyền thống, các CBCNV thuộc CTH Group phát huy sáng kiến, cải tiến hiệu quả và nâng cao tinh thần sáng tạo để lập thành tích chào mừng Ngày lễ trọng đại này.

Phong trào thi đua được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ phận, phòng ban nhằm phát huy tối đa nguồn lực sáng tạo và tư duy đổi mới của toàn bộ CBCNV.

Phòng Hành chính Nhân sự phát động cuộc Thi đua Phong trào: “Cải tiến để tốt hơn hôm qua”.

Phong trào thi đua đã diễn ra rất sôi nổi và nhiều cá nhân/ tập thể đạt được những thành tích cao.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể đạt giải trong phong trào thi đua “Cải tiến để tốt hơn hôm qua”

Đại diện BLD CTH Group, Ông Nguyễn Mạnh Thắng- PTGD  đánh giá cao những kết quả đạt được của các phòng ban/bộ phận, những cải tiến mới được đưa ra và công tác triển khai phong trào được tổ chức rất chuyên nghiệp tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Tại buổi lễ, Ban Cải tiến đã công bố kết quả như sau:

– Giải tập thể:

  • Giải Nhất: Phòng Quản lý Chất lượng.
  • Giải Nhì: Phòng Công nghệ,
  • Giải Nhì: Phân Xưởng Máy Ép.
  • Giải Ba:  Bộ phận Cắt bẻ, Bộ phận Cơ khí và Bộ phận Kho thành phẩm.
  • Giải Khuyến khích:  Bộ phận tráng men DC1, Bộ phận tráng men DC2, Bộ phận Lò nung DC2 và Bộ phận máy mài DC2.

– Giải cá nhân:

  • Giải Nhất: Nguyễn Văn Giang – Trưởng Phòng QLCL
  • Giải Nhì: Nguyễn Thế Dũng – Quản Đốc phân xưởng Máy Ép, Ngô Văn Hiếu – Quản Đốc phân xưởng Lò Nung DC1, Nguyễn Đức Đắc- Nhân viên phòng QLCL
  • Giải Ba: Trần Văn Tạo, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Anh – phòng Công nghệ, Đỗ Minh Phương, Vi văn Cương, Vi tiến Khánh – phòng QLCL

Ban Lãnh đạo và Ban Cải tiến đã tuyên dương những cá nhân/tập thể và giá trị của những cải tiến mới đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới: duy trì tốt hoạt động thi đua, các phong trào thi đua giữa các bộ phận, phòng ban trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APODIO

Địa chỉ: Khu Thanh Bình, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ, Vietnam

Facebook: https://www.facebook.com/apodio.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@apodio8663

Website: https://apodio.vn/

Điện thoại: +84 90 127 33 88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *