Độ hút nước của gạch là phần trăm theo khối lượng mà nước/ hơi nước có thể thấm vào xương gạch ở trạng thái khô. Độ hút nước dùng để phân loại theo nhóm gạch. Gạch có độ hút nước càng thấp thì khả năng chống thấm, độ bền và khả năng chịu các tác động từ bên ngoài càng cao.

Phân loại gạch

Dựa vào độ hút nước, gạch được chia thành ba nhóm: 

  • Gạch porcelain, gạch xương sứ, độ hút nước Eb ≤ 0,5 %
  • Gạch semi porcelain, gạch bán sứ, độ hút nước từ 0,5 % < Eb ≤ 3 %
  • Gạch xương ceramics, gạch xương men, gạch gốm, độ hút nước Eb >3%

Độ hút nước 0.5% của gạch porcelain nói lên điều gì? Điều này có nghĩa là chúng hầu như không thấm nước và lý tưởng để sử dụng ở những khu vực tiếp xúc với hơi ẩm, chẳng hạn như phòng tắm, nhà bếp và khu vực ngoài trời.

Hiện nay, dòng gạch ốp lát cao cấp của thương hiệu Apodio được đánh giá cao so với các dòng gạch thông thường nhờ độ hút nước <0.12%. Điều này giúp Apodio luôn giữ vững được chất lượng gạch hàng đầu trên thị trường, đảm bảo sự bền, đẹp cho mọi công trình.

*********************

Water absorption of tile

Water absorption is the percentage by mass that water/steam can penetrate into the tile in the dry state. Water absorption is used to classify by tile group. The lower the water absorption, the higher the waterproofing ability, durability and ability to withstand external impacts. Based on water absorption, tiles are divided into three groups:

  • Porcelain tiles, water absorption Eb ≤ 0.5 %
  • Semi-porcelain tiles, water absorption from 0.5 % < Eb ≤ 3 %
  • Ceramic tiles, water absorption Eb >3%

What are the advantages of the porcelain tile with zero point 5 percentage of water absorption? This means they are virtually waterproof and are ideal for use in areas exposed to moisture, such as bathrooms, kitchens and outdoor areas.

Currently, Apodio’s tile is highly appreciated compared to other brands thanks to its water absorption <0.12%. This helps Apodio always maintain the top quality tile in the industry, ensuring durability and beauty for all projects.

___________________

APODIO – The leading porcelain tile brand in Vietnam with European standard and quality

Address: Thanh Binh area, Thanh Vinh ward, Phu Tho town, Phu Tho province

Hotline: 0901 27 33 88

More information: https://apodio.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@apodio8663

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *