Liên hệ

VPGĐ: Khu 6, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Nhà máy: Khu 6, Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: + 84 2103 722 868

Số hotline: +84 901 27 33 88

Email: info@apodio.vn

Website: www.apodio.com.vn