MARVEL PRO M88AG905

MARVEL PRO M88AG905APO

KÍCH THƯỚC: 800X800MM
MÀU SẮC: GHI TRẮNG
BỀ MẶT: SIÊU BÓNG
CHIỀU DÀY: 9MM
HỆ VÂN: NHIỀU FACE
HIỆU ỨNG VÂN: ĐÁ CẨM THẠCH
TIÊU CHUẨN: BIA
ỨNG DỤNG: LÁT SÀN